Gebruikelijk loon 2024: Alles wat u moet weten

Het gebruikelijk loon is een belangrijk concept voor DGA’s (directeuren-grootaandeelhouders). In 2024 zijn er weer een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. In deze blog bespreken we alles wat u moet weten over het gebruikelijk loon en het DGA salaris in 2024.

Wat is het gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon is het minimumloon dat een DGA aan zichzelf moet uitkeren. Dit om te voorkomen dat DGA’s kunstmatig laag loon uitkeren om minder belasting te hoeven te betalen. De hoogte van het gebruikelijk loon wordt jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst.

Wat is het gebruikelijk loon in 2024?

In 2024 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 56.000 bruto per jaar. Dit is een verhoging van € 5.000 ten opzichte van 2023.

Hoe wordt het gebruikelijk loon bepaald?

Het gebruikelijk loon wordt op basis van drie pijlers bepaald:

 • De loonsom van de meest vergelijkbare dienstbetrekking: Dit is het loon dat een werknemer in een vergelijkbare functie bij een ander bedrijf verdient.
 • Het loon van de werknemer met het hoogste salaris in de vennootschap: Dit mag niet lager zijn dan het loon van de werknemer met het hoogste salaris in de vennootschap, ongeacht of deze DGA is of niet.
 • Een vast bedrag: In 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 56.000 bruto per jaar.

Wanneer moet u rekening houden met het gebruikelijk loon?

U moet rekening houden met het gebruikelijk loon als u:

 • DGA bent van een BV;
 • Werkzaam bent voor uw eigen BV;
 • Meer dan 5% van de aandelen van uw BV houdt.

Wat zijn de gevolgen van een te laag gebruikelijk loon?

Als u een te laag gebruikelijk loon uitkeert, kan de Belastingdienst de loonheffing en premies voor sociale verzekeringen aanslaan over het verschil tussen het gebruikelijk loon en het loon dat u daadwerkelijk heeft uitgekeerd. Dit kan leiden tot een hoge naheffing met rente.

Hoe kunt u voldoen aan het gebruikelijk loon?

U kunt voldoen aan het gebruikelijk loon door:

 • Een salaris uit te keren dat in overeenstemming is met de drie pijlers;
 • Gebruik te maken van de loondoorbraakregeling;
 • Een verantwoording op te stellen waarin u kunt aantonen waarom het gebruikelijk loon afwijkt van de loonsom van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Tips voor het vaststellen van het gebruikelijk loon

 • Doe onderzoek: Doe onderzoek naar de salarissen van vergelijkbare functies in uw branche en regio.
 • Neem een loonadviseur in de arm: Een loonadviseur kan u helpen bij het vaststellen van het juiste gebruikelijk loon voor uw situatie.
 • Bewaar uw documentatie: Bewaar alle documentatie die u gebruikt heeft om het gebruikelijk loon vast te stellen, zoals salarisgegevens van vergelijkbare functies en uw verantwoording.

Conclusie

Het gebruikelijk loon is een belangrijk onderdeel van de belastingheffing voor DGA’s. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en om te zorgen dat u voldoet aan het gebruikelijk loon. Zeker weten dat jij als ondernemer altijd aan de laatste wet- en regelgeving voldoet? Kies voor uitbesteden DGA Salarisadministratie. Zo voorkomt u problemen met de Belastingdienst.

Scroll naar boven